Brandverzekering

De brandverzekering is ruimer dan enkel een brandwaarborg. De verzekering verleent ook dekking voor vele andere bedreigingen zoals:
waterschade of schade door overstroming

 • schade door onweer of hagel
 • schade aan je woning als gevolg van een inbraakpoging
 • glasbreuk en schade aan elektrische apparaten
 • schade veroorzaakt aan derden door je woning of haar inboedel (de aansprakelijkheid, dus)
 • schade door een natuurramp
 • en natuurlijk brandschade

Er zijn ook nog extra waarborgen zoals:

 • Diefstal
 • Rechtsbijstand
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Zwembad
 • Tuin
 • Business

Je kan dus perfect een brandverzekering op maat laten maken, ééntje die volledig bij jou past en zo betaal je enkel voor wat je wil verzekeren

Verplichtingen

Vanaf 01/01/2020 moeten alle woningen uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) en kamerwoningen moeten op elke verdieping (bouwlaag) uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke (studenten)kamer uitgerust zijn met een rookmelder.

Vanaf 1 januari 2019 is de brandverzekering verplicht voor alle huurders in Vlaanderen en in Wallonië. Een brandverzekering (huurdersverzekering / woningverzekering) is wettelijk verplicht voor huurders in Wallonië en Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat (nog) niet het geval.

Deze verplichting geldt enkel voor schriftelijke huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 september 2018 (in Wallonië) of na 1 januari 2019 (in Vlaanderen). Huurovereenkomsten die dateren van vóór deze datums vallen nog onder de oude regelgeving. Huurders en eigenaars zijn verplicht om hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren.

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!