Als werkgever bent u ook hier wettelijk verplicht uw werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een voertuig door hun in fout veroorzaakt, gedurende de uitoefening van hun functie of op weg van en naar het werk.

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!