Met een IPT financiert je vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor jou als bedrijfsleider. Zo zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten. Je kan dus op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen.

Je kan binnen je individuele pensioentoezegging ook aanvullende risico’s verzekeren, zoals een vervanginkomen bij arbeidsongeschiktheid, terugbetaling van de IPT-premies tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of een kapitaal bij overlijden, al dan niet door ongeval.

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!