De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst populair instrument om in plaats van met een gewone loonsverhoging in te stemmen een extra financieel voordeel toe te kennen aan uw werknemers.

Dit kan bevatten:

  • Pensioenopbouw
  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Premievrijstelling

Als werkgever stort je  periodiek een spaarbedrag voor elk van je aangesloten werknemers in de groepsverzekering.

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!