Zorg voor de bescherming van uw inkomen als zelfstandige

Als zelfstandige kunt u het zich niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn, door bijvoorbeeld ziekte of na een ongeval. De eerste maand ontvangt u geen enkele vergoeding en ook daarna is de uitkering van de sociale zekerheid maar erg bescheiden

De voordelen:

  • Je krijgt een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid, bovenop de uitkering van de mutualiteit
  • Je kan zelf kiezen hoe ruim je bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt
  • Je kan de mogelijke oorzaken kiezen van de te verzekeren arbeidsongeschiktheid – ziekte en/of ongevallen
  • De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar
  • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijg je een gewaarborgd inkomen tot op de pensioenleeftijd

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!