Aangezien de wetgever diverse aansprakelijkheidsgronden voorziet waarbij bestuurders van een vennootschap (bvba, nv, vzw, …) persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiende uit een fout tijdens hun mandaat zoals nalatigheid, overtredingen op wettelijke bepalingen, verkeerde inschattingen en daarom is het onderschrijven van een dergelijk contract door de vennootschap of voor rekening van de leden van de Raad van Bestuur/ Directiecomité geen overbodige luxe.

Temeer ook omdat bestuurders vrijwel altijd persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten evengoed veroorzaakt door bijvoorbeeld ondergeschikt personeel in functie.

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!