Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die je als werkgever moet nemen voor elke persoon met wie je een arbeidsovereenkomst hebt. Zelfs al is het maar voor een dag. Zo zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak (beroepsziekten) die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk of op weg van en naar het werk.

De premie wordt bepaald in functie van de jaarlijkse loonmassa die u uitkeert en wordt uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging, invaliditeit en overlijden.

De verplichte waarborgen:

  • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is 
  • Een vergoeding als hulp van anderen nodig is, na een ernstig, blijvend letsel
  • Een vergoeding als je werknemer overlijdt: begrafeniskosten, levenslange rente voor de huwelijkspartner, rente voor de kinderen, zolang ze recht hebben op kinderbijslag
  • Kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval

Niet verzekerd

  • Stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij
  • Morele schade door het ongeval

Stel rechtstreeks je verzekeringsvraag!